על האתר

האתר יצא לאור (כשהעליתי את הפרק הראשון) ב- 29.10.2020 על ידי WaiWha (Kfir) האתר הוא אתר פאנסאב הקיים פחות משנה ולאט לאט גודל.